Regulamin RODO od 25.05.2018

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO